Om

Vår historia


Vi har jobbat med säkerhet inom olika områden såsom larm, brandsäkerhet och kameraövervakning. Bakom oss har vi även en bred kunskap om olika branscher både från tillverkning, grossist och handel. Det gör att vår affärsförståelse och kundens behov är lättare att analysera för oss.


Bakgrunden till att vi skapat Mobile CCTV var just att vi kände att kunder har behovet av att få upp en effektiv kamerabevakning snabbt och kostnadseffektivt.
Ofta blev vi kontaktade av kunder som hade en tillfällig etablering eller byggarbetsplats som behövde bevakas och vi blev visade en tom grusplan. Det fanns inget att montera kamerorna på och ofta saknades tillgång till ström och internetanslutning. Lösningarna blev en utmaning varje gång och relationen till kostnaden och effektiviteten blev inte alltid perfekt. Vi fick ofta kompromissa för att hitta en lösning.


Dino Dirhalidis dB-opto AB

Arne Funk Larmpartner Södertörn AB

Tänk om man kunde ställa en mast med kameror i mitten där all utrustning var samlad utan att behöva dra kabel ifrån alla kameror.


Via en av våra leverantörer GB Security fick vi möjligheten att titta närmare på just en sådan mast men detta var ett tomt skal som bara erbjöd själva skåpet och masten. Tillsammans med GB Security började vi skissa på vad skåpet borde innehålla och hur det hela skulle fungera, detta var hösten 2021.


Första leveransen

En härlig solig dag i juni 2022 fick vi första leveransen av 2 skåp och den specialbyggda trailen som vi transporterar skåpen på.

Nu var det dags att börja förbereda skåpen för elektronik, kablage, batteribackup och allt annat som skulle monteras. Samtidigt infann sig semestern så istället för en god bok i solstolen så lästes tekniska specifikationer och datablad. Telefontrafiken mellan Arne och Dino var intensiv trots semestertiden men vi ville börja montera direkt efter semestern och planen - en färdig produkt i september 2022.

I oktober rullade de första skåpen ut från produktion redo för att användas hos kund. så 1 år från ide till färdig produkt .

ÖVER 35 ÅRS KOMBINERAD ERFARENHET OCH KOMPETENS

Vi vill göra det enkelt för kunden,

ge oss 2 kvm så bevakar vi 10 000 kvm

Hyr din utrustning

Våra kunder har ofta ett tillfälligt behov av kamerabevakning som kan behövas flyttas runt på t.ex. en byggarbetsplats. Då är du enkelt - praktiskt och kostnadseffektivt att hyra.


 • Hela hyran är avdragsgill
 • Du fördelar kostnaden över tiden.
 • Hyran är lika stor under hela avtalstiden
 • Hyran påverkar endast resultaträkningen
 • Hyra är skattemässigt avdragsgill då den är en driftkostnad
 • Avtalstiden är vanligen mellan 24 och 36 månader


Personlig leverans 


När du hyr utrustning av oss så levereras den av en säkerhetsspecialist och driftsätts direkt.


Vi gör en analys av området och ger förslag på placeringar och hur vi skall optimera säkerheten på bästa sätt. Från detta och era behov trimmas utrustningen in för ert område.

Vi kommer även sätta upp skyltar som tydligt visar att området är kamerabevkat i enlighet med myndigheters rekommentationer.

MCCTV Serviceavtal


När du hyr din utrustning så tecknas samtidigt ett serviceavtal med oss. I serviceavtalet inkluderas samtliga kostnader som rör datatrafik, driftsservice, driftsövervakning, allt på en faktura månadsvis vilket underlättar din administration. 
 • Teknisk övervakning
 • Funktionsgaranti på produkter
 • Dataabonnemang 
 • Jouravtal
 • Skyltar • DIsstansservive
 • På platsen service 
 • Hotline 
 • Flytt av kameror
 • Översyn


Timelaps


En timelaps-video är en film där tiden är snabbspolad som kan visa hela ditt projket från ax till limpa på några få minuter.


Då våra kameror är motorstyrada kan de automatiskt riktas om dagtid för att ta fram en timelaps-video på ditt projekt.

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS

Våra samarbetspartners

Copyright © Alla rättigheter förbehållna